کردستان سنگر محکم مراسمهای روز کارگر و سوسیالیسم!

نسان-نودينياننسان نودینیان
کولبر نکشید در مراسم روز کارگر در مریوان یکی از مهمترین خواستها و چالش مردم، کارگران و جوانان بیکار علیه توحش و جنایت حکومت اسلامی بود.! 

برای چهلمین سال کردستان با حضور فعالین کارگری، جنبش برابری طلبی زنان و فعالین اجتماعی سنگر برپایی مراسمهای روز کارگر را محکم تر از همیشه حفظ کرد. به خواندن ادامه دهید

اول ماه می 2021، پاندمی کورونا و تاثیرات آن در مبارزه طبقاتی بین کار و سرمایه

مصاحبه با سعید صالحی نیا شماره229: اول ماه می 2021، پاندمی کورونا و تاثیرات آن در مبارزه طبقاتی بین کار و سرمایه

تهیه از سامان دری

کلیپ شماره 229 برای مشاهده در ایران

کارگر ایرانی از غم نان تا تلاش برای بقا-٢

kavealhکاوه ال حمودی
در مطلب قبلی ام به مناسب بزرگذاشت روز کارگر در باره مشکلات کارگران, خواسته ها و مطالبات مشترک کارگران را در ۶ محور اساسی فرموله کردم و در باره قانون کار معیوب رژیم اخوندی و اصلی ترین علت فقر کارگران را که عدم تعیین دستمزد پایه کارگران متناسب با نزخ تورم است نوشتم. و اکنون بخش دوم این مطلب از نظرتان می گذرد

به گزارش خبرگزاری ایلنا یکی از فعالان سندیکای کارگران هفت تپه گفته است روند افزایش دستمزد کارگران در قیاس با روند افزایش هزینه های زندگی انقدر محدود است که کارگران حتی در نقاط ارزان قیمت, بعید است بتوانند با اضافه کاری و یا کار دوم و سوم از عهده مخارج زندگی برایند. به خواندن ادامه دهید

لینک گرامیداشت اول ماه مه, روز همبستگی بین المللی کارگران


لینک گرامیداشت اول ماه مه, روز همبستگی بین المللی کارگران، با شرکت نیروهای چپ وکمونیست ایرانی وسوئدی ، پیامهایی از سوی سازمانها و سرود باد وتوفان «Arbetar Makt» از زنده یاد سعید سلطانپور توسط آرون فعال سوسیالیست از جریان قدرت کارگری
و همچنین سخنرانی بهروز خباز فعال کارگری وتبادل نظر شرکت کنندگان
.

لینک برنامه های آنلاینی به مناسبت اول ماه مه در کانادا

لینک برنامه های آنلاینی به مناسبت اول ماه مه در کانادا

برنامه اول ماه مه از طرف کمپین مبارزه برای کارگران زندانی جمعه 30 آوریل

https://www.youtube.com/watch?v=FqvR0bIXFX0

برنامه سراسری اول ماه مه در کانادا از طرف کمیته برگزاری اول ماه مه

سخنرانی محسن ابراهیمی از طرف حزب کمونیست کارگری ایران به مناسبت اول ماه مه در برنامه سراسری اول ماه مه کانادا شنبه اول ماه مه 2021

Mohsen Ebrahimi’s speech in Mayday celebration from WPI all over Canada held online by:

The Committee to celebrate the Mayday 2021 in Canada.

https://www.youtube.com/watch?v=iH2O-l7Wvts

سهیلا دالوند از طرف کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی ایران

https://www.youtube.com/watch?v=EiyS7IDAwus

سخنی کوتاه رو به هم طبقه هایمان!(به مناسبت 1 می)

nasrbbaناصر باباميرى

طی یکسال گذشته وجود پاندمی کرونا در سراسر جهان موجب گشت، شکاف طبقاتی عمیق و گستردتر گردد، و بیش از پیش بر ابعاد توحش نظام سرمایه داری بیافزاید. ضمنا شرایط در محیط کار و زیست را خصوصا بر طبقه کارگر و فرو دستان که برای حفظ بقای خود و همنوعانش مجبور بوده به بردگی مزدی در اسفبارترین شرایط تن دهند، به متوحشانه ترین شیوه اعمال کند. وجود این پاندمی بهانه ای شد در دست سرمایه داران که نه تنها استثمار مزدی را لجام گسیخته تر از همیشه سازمان بدهند بلکه حتی رکود و بن بست اقتصادی پیشا کرونا نیز که به آن گرفتار بودند، بنوعی توجیه و زیانها و هزینه آنرا بر گرده طبقه کارگر حمل کنند. به خواندن ادامه دهید

اول ماه می وتاثیرات منفی و گسترده پاندمی کورونا در طبقه کارگر و دینامیزم مبارزه طبقاتی

Salehinia-Saeedسعید صالحی نیا

مقدمه:

 اول ماه می بطور سنتی سمبل تجدید عهد برای مبارزات طبقه کارگر جهانی است نه فقط برای بهبود شرایط زندگی بلکه برای پایان دادن به نظم نابرابر و ضد انسانی سرمایه داری که این دومی برداشت کمونیستهاست از این روز. برداشت گرایشات سوسیال دموکرات از این روز اینست که کارگرها چقدر حقوقشان بهتر شود و شرایط امروزشان  قابل تحمل تر.این حد  و افق سوسیال دموکراتهاست که نظم سرمایه داری را حد تکامل انسانیت می بینند اما نوع بهترش را آرزو می کنند. به خواندن ادامه دهید

یک اول مه سراسری و پر جنب وجوش در ایران

dn_may-day-300x388-1حزب کمونیست کارگری ایران
زنده باد روز جهانی کارگر
اول ماه مه امسال سراسری و با  شکوه برگزار شد. به مناسبت گرامیداشت این روز در شهرها و مناطق متعددی کارگران تجمع کردند و در شهرهایی چون اهواز و شوش با راهپمایی کارگران شعارهای اعتراضی آنان در سطح شهر طنین انداز شد. تجمعات و مراسم اول مه امسال توسط بازنشستگان و بخشهای مختلف کارگران و معلمان برگزار شد و برگ دیگری از ابراز وجود طبقه کارگر را ثبت نمود. به خواندن ادامه دهید

نقش خانه کارگر در تجمع روز جهانی کارگر روبروی وزارت کار

Decreationهمدستی #خانه_کارگر و عوامل امنیتی این نهاد ضدکارگری در برهم زدن تجمع #روز_جهانی_کارگر مقابل #وزارت_کار و مشارکت در سرکوب این تجمع روشن است!
امروز طبق فراخوان کارگران و #بازنشستگان برای حضور در مقابل وزارت کار و همزمان ادارات کار و مراکز کار در شهر‌های متعدد، تعدادی از مزدبگیران، بازنشستگان و فعالین کارگری قصد برگزاری تجمع داشتند که با دخالت نیروهای امنیتی و عوامل سرکوب‌گر به درگیری و خشونت کشیده شد.
این اولین بار نیست که تجمع مسالمت آمیز طبقه کارگر با دخالت نیروهای امنیتی به خشونت و پرونده‌سازی منتهی می‌شود.
امروز اما این سرکوب با همکاری و مشارکت عوامل رده بالای «خانه کارگر» و عوامل امنیتی این نهادِ پلیسی و ضدکارگری صورت گرفت. به خواندن ادامه دهید

به مناسبت روز جهانی کارگر ١٣٩٩, بحثی در باره تشکل سراسری

alireza-saghafiعلیرضا ثقفی
در فروردین ماه 1393جمعی از فعالان کارگری در شهر سقز جلسه ای تشکیل دادند که در ان بر ضرورت گسترش فعالیت در دفاع از حقوق کارگران در ظرفی بزرگتر از تشکل های موجود ،مطرح شد .در اولین اطلا عیه مربوط به این نشست چنین آمده است : «تاکید بر ضرورت ایجاد وحدت در میان فعالان وتشکل های واقعی کارگری» به خواندن ادامه دهید

کارگر ایرانی از غم نان تا تلاش برای بقا  

kavealhکاوه ال حمودی
روز 11 اریبهشت اول می روز جهانی کارگر را به همه تلاشگران خستگی ناپذیر میهنم, سازندگان و برپا دارندگان جهانی عاری از ستم و بهره کشی تیریک میگویم.
کارگر ایرانی همواره در صف مقدم نبرد علیه ارتجاع مذهبی حاکم بر کشورمان قرار دارد و هر روز در کف خیابان برای حق و حقوق خود می رزمد و فردا و فردا های دگر این رزم بی امان تا پیروزی نهایی ادامه خواهد داشت, زیرا نبردی است برای بقا.   به خواندن ادامه دهید

در گرامیداشت اول مه ! سخنی با کارگران

r.h.zadeh_رحمان حسین زاده
فردا اول مه، روز همبستگی بین المللی طبقه کارگر، روز جهانی کارگر است. این روز را به طبقه کارگر جهانی و به کارگران در ایران تبریک میگویم.
اول مه، روز ابراز وجود جهانی همزمان و همگام طبقه کارگر است. کمتر روزی است که همانند روز کارگر بتوان دو دنیای متفاوت را از هم تشخیص داد. دنیایی متعلق به ما اکثریت عظیم انسان کارگر و مردم  تحت ستم و دنیای متعلق به اقلیت انگل استثمارگر سرمایه دار. رشد نجومی ثروت اقلیت سرمایه دار بر متن گسترش فقر اکثریت عظیم ما میلیونها انسان کارکن نه تنها در کشورهای فقر زده آسیا و آفریقا، در قلب پایتختهای کشورهای غربی و اروپای صنعتی و گسترش شکاف طبقاتی عمیق به عریانترین وجه مشخصه پایه ای دو دنیای متفاوت سرمایه داران و کارگران است.

به خواندن ادامه دهید

سرود انترناسیونال

بببرخیز ای داغ لعنت خورده دنیای فقر و بندگی
شوریده خاطر ما را برده به جنگ مرگ و زندگی
باید از ریشه براندازیم کهنه جهان جور و بند
و آنگه نوین جهانی سازیم هیچ بودگان هرچیز گردند

روز قطعی جدال است آخرین رزم ما
انترناسیونال است نجات انسانها
روز قطعی جدال است آخرین رزم ما
انترناسیونال است نجات انسانها

برما نبخشند فتح و شادی نه بت، نه شه نه قهرمان
با دست خود گیریم آزادی در پیکارهای بی امان
تا ظلم از عالم بروبیم نعمت خود آریم به کف
دمیم آتش را و بکوبیم تا وقتیکه آهن گرم است

روز قطعی جدال است آخرین رزم ما
انترناسیونال است نجات انسانها
روز قطعی جدال است آخرین رزم ما
انترناسیونال است نجات انسانها

تنها ما توده جهانی, اردوی بیشمار کار
داریم حقوق جهانبانی نه که خونخواران غدار
غرد وقتی رعد مرگ آور بر رهزنان و دژخیمان
در این عالم بر ما سراسر تابد خورشید نور افشان

روز قطعی جدال است آخرین رزم ما
انترناسیونال است نجات انسانها
روز قطعی جدال است آخرین رزم ما
انترناسیونال است نجات انسانها

کارگران جهان، رهایی در دست شماست!

1may
در آستانه روز جهانی طبقه کارگر، طبق معمول شاهد تهدیدها و فشارهای متنوع از طرف نیروهای امنیتی نظام #سرمایه_داری هستیم. برگزاری تجمع به مناسبت #روز_جهانی_کارگر همواره برای طبقه حاکم ترسناک بوده و خطر پیوند اقشار جامعه حول مطالبات مترقی طبقه کارگر، همواره حاکمیت را تهدید کرده است. استثمارگران تصور می کنند سرکوب می‌تواند جلوی اعتراضات بر حق کارگران را بگیرد و برای حفاظت از مالکیت خود و سرمایه‌اش روی این زمینه بسیار سرمایه‌گذاری کرده‌اند. به خواندن ادامه دهید

روز جهانی کارگر خجسته باد!

بهرام-رحمانىبهرام رحمانی
به مناسب روز جهانی کارگر ۱۴۰۰، ترجمه اشعاری از هنرمندان نامی ترکیه را به مادران داغ‌دیده خیزش‌های ۹۶ و ۹۸، فعالین جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش جوانان و دانشجویان، روشنفکران مترقی و مردمی، بازنشستگان، خلق‌های تحت ستم، زندانیان سیاسی و… تقدیم می‌کنم! به خواندن ادامه دهید

اول ماه مه و جنبش بیانیه ها

dn_may-day-300x388-1بهرام مدرسی – اسد گلچینی
از زوایای مختلفی میتوان به وضعیت طبقه کارگر و جنبش کارگری و گرایشات درونی آن نگاه کرد و به واقعیتی نسبی که این طبقه و جنبشش در آن به سر میبرد پی برداول ماه مه یکی از این زاویه هاستاول ماه مه را هیچوقت سرمایه داری و دولتهایش در ایران نتوانسته اند تماما از کارگران بگیرند با همه محدودیت هایی که ایجاد کرده اندهمیشه در تلاش برای محو آن بوده اند كه هموراره مقابله گسترده کارگران و به ویژه و فعالین آن را در بر داشته استبسیار روشن است که اول ماه مه و برگزاری جشن و مراسمهای کارگران در این روز دارای محدودیت های قانونی و امنیتی زیاد بوده است اما در ادامه مبارزات کارگران در همه زمینه ها روز کارگر هم همیشه ای حلقه ای از این جنبش بوده است و بدون تردید میتواند با قدرت واقعی اش و در مصاف های دیگری این روز جلوه ای از جنبش کارگری قدرتمند و روشن بین در ایران باشدمتاسفانه در حال حاضر این طور نیستدلایل اصلی این وضعیت از یک طرف شرایط تحمیلی بر طبقه کارگر و اختناق ناشی از آن و از سوی دیگر سنت ها و روش های فعالیت و مبارزاتی که در درون خود کارگران استهمین دوره تدارک برای اول ماه مه ١٤٠٠ میتواند این سنت و روش های مبارزاتی در میان کارگران، فعالین و تشکل های مختلف مبارزاتی را نشان دهد. به خواندن ادامه دهید

گرامی باد اول ماه مه، روز جهانی کارگر

kanoon_nwisendeganکانون نویسندگان ایران
بیش از یک قرن است که کارگران سراسر جهان در اول ماه مه هر سال، روز جهانی کارگر را گرامی می­ دارند. روز جهانی کارگر، روز طبقه‌ای است که آفرینندگان اصلی ارزش‌اند اما تنها از بخش ناچیزی از این ثروت کلان بهره­ می­برند. اگرچه این روز در دوران معاصر در اکثر کشورهای جهان تعطیل رسمی اعلام شده و کارگران به خیابان­ها می­ آیند و فریاد اعتراض خود را بر ضد استثمار و ستم بلند می‌کنند، در کشورهایی چون ایران، فقط به ذکر روز جهانی کارگر در تقویم بسنده شده است و هرگونه گردهمایی مستقل با سرکوب و زندان و پرونده ­سازی پاسخ داده می­شود. به خواندن ادامه دهید

گرامی باد اول ماه مه روز جهانی کارگر

dn_may-day-300x388-1جهانگیر محمود ویسی
روز کارگر تبلور ارادە اجتماعی و طبقاتی کارگران است. یادآور رزمی است که کف خیابان‌ها از رژه آن به لرزه در می‌آمد و می‌آید و سرمایه‌داری را ناچار به پذیرش بسیاری از خواسته‌های کارگری نموده است.
به خواندن ادامه دهید

اول ماه مه در ایران و مانیفست سازماندهی طبقاتی کارگران

dn_may-day-300x388-1کانون کارگران سوسیالیست
روز کارگر تجلی مبارزه طبقه کارگر علیه نظام استثمار و ستم سرمایه داری است . بیانیه مشترک روز کارگر پانزده تشکل کارگران،معلمان ، بازنشستگان و زنان در ایران در تاریخ 6 اردیبهشت 1400 به وضوح این را منعکس کرده است . بیانیه نیز بر این تکیه دارد که طبقه کارگر به نیروی خود آزاد می شود وبرای امرآزاد شدن می بایست خود را متشکل و سازماندهی کند. به خواندن ادامه دهید

روز جهانی کارگر را گرامی میداریم

dn_may-day-300x388-1سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

در آستانه «اول ماه مه»، روز جهانی کارگر، با ورشکستگی اقتصادی و بحران کرونا روبرو هستیم. سیاست های جمهوری اسلامی اقتصاد کشور را ورشکسته نموده، فقر و بیکاری و گرانی را حاکم ساخته و در بیش از یکسال گذشته با ندانم کاری در مقابله با پاندمی کرونا و تعلل در تهیه واکسن آن نابسامانی های موجود را تشدید کرده و سلامت میلیونها تن از ایرانیان را به خطر انداخته است.  به خواندن ادامه دهید

سری ١٩تا٢٣ ویدئوهای گردهمایی مجازی بمناسبت اول ماه مه

سری 19 ویدئوهای گردهمایی مجازی بمناسبت اول ماه مه
 
سری 20 ویدئوهای گردهمایی مجازی بمناسبت اول ماه مه

سری 21 ویدئوهای گردهمایی مجازی بمناسبت اول ماه مه

سری 22 ویدئوهای گردهمایی مجازی بمناسبت اول ماه مه

سری 23 ویدئوهای گردهمایی مجازی بمناسبت اول ماه مه

قطعنامه عمومی به مناسبت روز جهانی کارگر 1400

qatnameh
امسال ما کارگران، معلمان، بازنشستگان و همه حقوق بگیران زحمتکش، بیکاران و همه محرومان جامعه در حالی به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر، کیفر خواست خود را در برابر بانیان ستم قرار میدهیم  که مرگ و وحشت ناشی از ویروس کرونا و  مصائب بی شمار و لاینحل اقتصادی و معیشتی و نبود کوچکترین روزنه ای برای بهبود شرایط موجود و بی تفاوتی جنون آمیز حکومتگران در برابر این وضعیت جهنمی، چنان سایه خود را بر بالای سر هست و نیست میلیونها انسان در سراسر کشور گسترانده  است که برای ما توده های کارگر، زحمتکش و رنجدیده مردم ایران چاره ای جز در هم شکستن این وضعیت به نیروی متحد و سراسری اعتراضاتمان باقی نگذاشته است.
در این بین آن چیزی که ما شاهد و ناظر آن هستیم نه تنها بی تفاوتی حکومتگران در برابر شرایط موجود، بلکه تلاش دیوانه وار آنان برای حفظ و بقایشان بر تخت قدرت و رقابت بر سر آن، و بند و بست با قدرتهای بزرگ جهانی و رقیب، به هر قیمتی است.
در یک کلام، آن چیزی که امروز بر ما مردم ایران و پس از گذشت نزدیک به 43 سال پس از انقلاب  57 تحمیل شده است چیزی جز خیانت و تبدیل جامعه ای بزرگ با دارا بودن خیره کننده ترین ثروتهای زیر زمینی و منابع انسانی به زمینی سوخته از سوی اقلیتی ستمگر نیست.
به همین دلیل است که شعارهایی از قبیل»از بس دروغ شنیدیم، دیگه رای نمیدیم » به شعارهای عمومی در اعتراضات جاری تبدیل شده است و می رود تا تحریم نمایشات مشمئزکننده انتخابات، توده ای و سراسری گردد.
 برای ما اول ماه مه روز جهانی کارگر و روز معلم و دیگر روزهای تاریخی دیگر نمیتواند صرفا گرامیداشت چنین ایام ستودنی و یا اعلام کیفر خواست مان در برابر ستمگران باشد.  ما برده نیستیم و تن به تداوم این وضعیت نخواهیم داد.
حکومتگرانی که از طریق سرکوب و ساز و کارهای حاکمیتی بر بالای سر مردم به غارت و چپاول ثروتهای اجتماعی و استثمار گسترده کارگران و حقوق بگیران زحمتکش مشغول هستند باید بدانند که نیروی متحد کارگران و دیگر مزدبگیران زحمتکش در مقابل شرایط موجود با قدرت خواهد ایستاد.
از اینرو، ما تشکلها و گروه های امضا کننده این قطعنامه با هشدار به حکومتگران برای پایان دادن به شرایط موجود که بطور غیر قابل انکاری در تمامی ارکان زندگی اقتصادی و سیاسی  اجتماعی کشور به کلافی سر در گم و بن بستی لاعلاج بدل شده و جامعه ای هشتاد میلیونی را در فرایند فروپاشی و اضمحلال قرار داده است ضمن تاکید بر سازماندهی عاجلانه  اعتراضات سراسری و متحدانه، خواستهای حداقلی خود را برای شکل دهی به جامعه ای نوین و مبتنی بر تضمین پایه ای ترین حقوق انسانی به شرح زیر اعلام میداریم:
1- افزایش فوری حداقل حقوق کارگران، معلمان و دیگر مزدبگیران شاغل و بازنشسته به بالای ۱۲ میلیون تومان در ماه و پرداخت بیمه بیکاری به کارگران و جوانان آماده به کار به میزان حداقل مزد، دستمزد کارگران و دیگر مزدبگیران زحمتکش باید توسط خود آنان تعیین و نهاد دولتی- کارفرمایی “شورای عالی کار” باید منحل گردد.
2- واکسیناسیون کرونا باید‌ فوراً و به صورت رایگان و همگانی انجام گیرد.مراکز کاری از جمله کارخانه ها و کارگاه ها، ادارات و سایر محیط ها در دوره های افزایش شیوع بیماری تعطیل شده و حقوق این ایام و بیمه بیکاری به تمام کارگران و کارمندان پرداخت گردد.همچنین تمامی زندانیان می بایست تا پایان دوران بحران کرونا یا آزاد گردند و یا به مرخصی فرستاده شوند.
3- پایان دادن به امنیتی کردن اعتراضات سیاسی، صنفی و مدنی، لغو مجازات اعدام و شلاق، لغو کلیه احکام صادره علیه فعالان کارگری، معلمان و دیگر جنبش‌های آزادی‌خواه و برابری طلب و آزادی بی قید و شرط همه کارگران، معلمان و فعالان سیاسی و اجتماعی در بند.
4- آزادی بی قید و شرط ایجاد تشکل‌های مستقل، اعتصاب، اعتراض، راهپیمائی، تجمع، اندیشه و بیان، احزاب و مطبوعات.
5- پرداخت فوری مطالبات معوق کارگران، بازنشستگان، معلمان و کارمندان بخش خصوصی و دولتی همراه با خسارت دیر کرد و تصویب قانونی برای جرم انگاری عدم پرداخت حقوق و مزایا.
6- تامین امنیت شغلی و توقف اخراج سازی‌ها، پایان دادن به هر نوع استخدام غیر مستقیم و غیر رسمی، برچیده شدن قراردادهای موقت و شرکت های تامین نیروی انسانی و پیمانکاری، لغو قوانین مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی و عدم افزایش مبلغ بیمه کارگران ساختمانی.
7- قطع دست دولت از صندوق‌های بازنشستگی، سپردن اختیار صندوق سازمان تامین اجتماعی و دیگر صندوقهای بازنشستگی به هیات امنایی از نماینده های منتخب اعضا، محاکمه غارتگران صندوق‌های بازنشستگی و جبران خسارت‌های وارده به اعضا، الغای فروش سهام شرکتهای تابعه تامین اجتماعی (شستا).
8- غارت و چپاول منابع عمومی و تخریب محیط زیست توسط باندهای مافیایی وابسته به مراکز قدرت باید فورا متوقف شود. به کلیه طرح های ضد محیط زیستی از جمله تخریب جنگل ها، کوه خواری، تجاوز به حریم دریا توسط ارگان های نظامی و دولتی و هرگونه طرح غیر کارشناسی انتقال آب به فلات مرکزی که به بهانه تامین آب شرب اما برای تامین آب مصرفی مورد نیاز کارخانجات فولادی متعلق به نهادهای قدرت و مافیای فولاد است باید فورا پایان داده شود.
9- ممنوعیت کار کودکان و فراهم کردن امکانات زندگی و تحصیل رایگان با بالاترین استانداردهای آموزشی برای همه آنان فارغ از تعلق خانوادگی، جنسیت، قومیت و مذهب.
10- استخدامهای غیر رسمی و پیمانی از قبیل حق التدریس در آموزش و پرورش و آموزش عالی کشور باید ممنوع و به استخدام رسمی تبدیل گردد، دانشگاهها و مدارس خصوصی و غیرانتفاعی برچیده شوند و آموزش و پرورش و آموزش عالی کشور مطابق با بالاترین استانداردهای جهانی تجهیز و سازماندهی گردند و تحصیل تا بالاترین مدارج آن رایگان باشد.
11- قانون مشاغل سخت و زیان آور باید پرستاران را نیز در بر بگیرد و تمامی محیط های کار با بالاترین استانداردهای ایمنی تجهیز گردند.
12- برچیده شدن حجاب اجباری و تمامی قوانین تبعیض آمیز نسبت به زنان، برابری کامل و بی قید و شرط حقوق زنان و مردان در تمامی عرصه های زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و خانوادگی.
13- به رسمیت شناخته شدن حق شهروندی برای مهاجرین افغانستانی و دیگر مهاجران و منع هرگونه اعمال تبعیض آمیز علیه آنان.
14-از آنجا که سیستم و دولت سرمایه داری چین یکی از هارترین نظام های سرمایه داری در جهان است و برای کسب سود هر چه بیشتر با استفاده از قانون آزاد چپاولگرانه و اجازه کنترل خودگردانی با استفاده از نیروهای امنیتی چینی، شرایط کار و زندگی برای کارگران و مردم منطقه جنوب به مراتب وخیم تر و غیر انسانی تر خواهد کرد، باید پیمان واگذاری منطقه جنوب به چین فورا ملغی گردد. هیچ پیمان و قرارداد مخفی از مردم نباید انعقاد گردد.
15- اول ماه مه روز جهانی کارگر باید تعطیل رسمی اعلام و هر گونه ممنوعیت و محدودیت برگزاری مراسم این روز ملغی شود.
1-انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه
2-گروهی از فارغ‌التحصیلان بیکار دانشگاه رازی کرمانشاه
3-گروهی از ورزشکاران رزمی کار کرمانشاه
4-گروهی از جوشکاران و مونتاژکاران شهرک دولت آباد کرمانشاه
5-گروهی از رانندگان تاکسی شهرک ظفر کرمانشاه
6-سندیکای نقاشان البرز
7-گروهی از کارگران لوله کش ساختمانی سقز
8-گروهی از کارگران برق کار ساختمانی سقز
9-گروهی از کارگران نقاش ساختمانی سقز
10-گروهی از کارگران بیکار محله تپه شافعی سقز
11-گروهی از کارگران بیکار محله   بردبران سقز
12-گروهی از کارگران بیکار محله  تپه مالان سقز
13-گروهی از کارگران بیکار محله
کریم آباد سقز
14-گروهی از کارگران نانوایی سنندج
15-گروهی از کارگران کمربندی 17 شهریور سنندج
16-گروهی از کارگران بیکار خیابان فرح سنندج.
17-گروهی از کارگران دستفروش سنندج
18-گروهی از کارگران شهرک صنعتی سنندج
20-گروه کوهنوردی زنان خانه‌دار سنندج
21-گروهی از کولبران مریوان
22-گروهی از کارگران مرغداری مریوان 23-گروهی از معلمان مریوان
24-گروهی از کارگران فصلی نقده
25-گروهی از فعالین لغو کار کودکان تهران
9اردیبهشت400
@AnjomanBFK

اول ماه مه 2021(11اردیبهشت 400) روز تجلی همبستگی کارگران سراسر جهان و یکصدمین سالگرد برگزاری مراسم اول ماه مه درایران را به شما شادباش میگوئیم !

sefkکارگران مبارز
روزتاریخی اول ماه مه فرا میرسد. برغم اوضاع فاجعه  بار ناشی ازتعرض سرمایه داران و صاحبان قدرت و ثروت بر نیروی کار و زحمت و شیوع گسترده پاندمی کرونا که تاکنون میلیونها نفراز مردم جهان -عمدتا ازطبقات محروم  و زحمتکش- را درکام مرگ و بیماری فرو برده است، این روز فرخنده و نیز یکصدمین سالروز برگزاری اول ماه مه درایران را به شما کارگران ایران وسراسرجهان شادباش میگوئیم .

اول ماه مه همبستگی جهانی طبقه کارگر را بنمایش میگذارد و شعله امید به نابودی نظام منحط سرمایه داری و دگرگونیهای بنیادی دروضعیت فلاکتبارکنونی را برمی افروزد.  به خواندن ادامه دهید

اوّل ماه مه [روز جهانی کارگر] مظهر اعتراض و یگانگی کارگران

dn_may-day-300x388-1شباهنگ راد
اوّل ماه مه، روز جهانی کارگر در راه است و جهان بار دیگر منتظرِ عکس‌العمل کارگران در برابرِ صاحبان تولیدی، استثمارگران و قدرت‌مداران است. هر ساله در این‌روز – یعنی اوّل ماه مه -، کارگران متحدانه و با تجمع در اماکن تولیدی و خیابان‌ها، نظام‌های سرمایه‌داری را به‌مصاف می‌طلبند و خواهان مطالبات پایمال شدۀ‌شان‌اند. البته دو سالی‌ست با پخشِ ویروس کُرونا – که منجر به فروپاشی و مشکلات روحی – روانیِ بیش از پیش میلیون‌ها کارگر و زحمت‌کش گردید -، تجمع و برگزاریِ اوّل ماه مه و به‌خصوص زندگی کارگرانِ سرتاسر جهان به‌مراتب دشوارتر و دهشتناک‌تر شده است که طبعاً مسئولیتِ تمامی آن‌ها، بر گردنِ نظام‌های سرمایه‌داری‌ست. به خواندن ادامه دهید

بردگــان گرفتـار نظـام کــار دستمـزدی ! اول مـاه مـه و طبـقـه‌ی کارگـر

1may2-1کمیته‌ی فعالین کارگری سوسیالیستی -فرانکفورت

اپیدمی همه‌گیری، ضربه‌ی سنگینی بر مبارزه‌ی طبقه‌ی کارگر جهانی و به‌ویژه جنبش طبقاتی/ضداستبدادی ایران وارد ساخته است. اپیدمی‌ها همیشه به جوامع بشری ضربه زده‌اند. هم‌چون آبله، وبا، تیفوس و دیگر بیماری‌هایی که صدها میلیون انسان را از سده‌های اخیر تاکنون به کام مرگ کشیده‌اند و به یُمن پیش‌رفت‌های علمی از همان دم نیز با آن‌ها مقابله هم شده‌ است. به خواندن ادامه دهید

اول ماه مه، روز چالش سوسیالیستی منجلاب سرمایه! بمناسبت روز جهانی کارگر

حمید تقوائی
روز جهانی کارگر را به همه کارگران در ایران و در سراسر جهان، و به همه مردم آزاده دنیا  تبریک میگویم.
روز کارگر روز نه به سرمایه داری در سراسر جهان است. اکنون بیش از یکسال از فلج شدن زندگی اجتماعی در سراسر کره ارض به دلیل یک بیماری کاملا  قابل پیش بینی و قابل پیشگیری میگذرد و این فاجعه بیش از پیش ضدیت نظم سرمایه با نفس زندگی را در برابر چشم همگان قرار داده است. درمان و بهداشت و جان و سلامت انسانها جزو اولویتهای دولتهای سرمایه داری، حتی در پیشرفته ترین کشورها، نیست، بر عکس مدام از بودجه خدمات درمانی و بهداشتی زده اند و با معافیتهای کلان مالیاتی به جیب یک درصدیهای مفتخور ریخته اند. برای نابودی چند باره کره زمین سلاح و زرادخانه های اتمی  انباشته کرده اند اما در مقابل بیماری ای که کارشناسان شان از سالها قبل هشدار داده بودند «غافلگیر» میشوند و با وقاحت اعلام میکنند باندازه کافی امکات  داروئی و درمانی ندارند. و نتیجه، فاجعه ای است که در سطح دنیا تا همین جا  قریب به ١٥٠  میلیون نفر مبتلا به این بیماری مهلک، و بیش از ٣ میلیون نفر کشته بجای گذاشته است. و این آمار متاسفانه در حال افزایش است.  به خواندن ادامه دهید

طبقە کارگر و اول ماە، جنبش کارگری ایران (بخش دوم)

حسن-رحمان-پناهحسن رحمان پناە 
از ویژەگی های اول ماە مە برای طبقە کارگر ، بویژە فعالین و پیشروان آن، چە در ابعاد جهانی و چە در سطح کشوری ، ارزیابی و نگاهی انتقادی بە سال گذشتە ، بیان ضعف و کمبودها در جریان مبارزە و رویاروی با طبقە سرمایەدار و دولت حامی آن جهت برطرف نمودن کاستی ها و تاکید بر نقاط قوت و طرح خواست و مطالبات طبقاتی خود و بویژە مطالبات فوری و جاری جهت مبارزە متحدانە و پیگیری آنان در سال جاری است. از این زاویە بیان برخی از ویژگی های شرایط کنونی جامعە ایران و موقعیت طبقە کارگر برای نبرد با دولت اسلامی و سرمایەداران از اهمیت خاصی برخوردار است . به خواندن ادامه دهید

گرامی باد اول ماه مه

1شورای دفاع از جنبش کارگری در ایران- گوتنبرگ، سوئد
روز جهانی کارگر را به تمامی کارگران جهان تبریک می گوییم.
روز جهانی کارگر نماد همبستگی و همرزمی کارگران جهان می باشد و به احترام همه کارگرانی که در راه طبقه کارگر جانفشانی کرده اند می ایستیم و ادای احترام بجا می آوریم. در این صد و پنجاه سال که از عمر روز جهانی کارگر می گذرد میلیون ها مبارز کارگری و سوسیالیستی به خاک و خون افتاده اند. ما همواره با افتخار از این رفقای کارگر و سوسیالیست یاد خواهیم کرد. یادشان گرامی!
سالی که گذشت بیماری کووید ١٩مهر خود را بر پیکر جوامع زد. گویا ویروس کرونا یک ویژگی فراطبقاتی انسانی باید می داشت. به این معنی که تمام نسل انسانی در معرض این ویروس قرار می گیرند و به اشکال مختلف دچار بیماری می شوند. به خواندن ادامه دهید

به یاد علی متولی، که با کوله باری از فریاد درگذشت(به مناسبت اول ماه مه 2021)

m.hakimiمحسن حکیمی
می گذرد بر شهر خزان
عابری برگذشته از فصلی سرد
با کوله باری از فریاد …
اینک،
دغدغۀ آهنگِ دستانی اطلسی
بر تارهای لرزانِ ساز عشق
که ترانۀ بودن را
زمزمه می کند، به خواندن ادامه دهید

در روز جهانی کارگر به همبستگی و پیوستگی در راه مبارزه‌ طبقاتی تاکید ورزیم!

بهرام-رحمانىبهرام رحمانی
ابوالقاسم لاهوتی:
چیست قانون کنونی، خبرت هست از آن؟
حکم محکومی ما!
بهر آزاد شدن، در همه‌ روی زمین
از چنین ظلم و شقا
چاره‌ رنجبران وحدت و تشکیلات است!

به خواندن ادامه دهید

اول ماه مه، روز حیات بخشیدن به وظایف انقلابی!

sz8m_ir_afسازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان)

اول ماه مه، روز مبارزاتی  جهانی کارگران فرا می رسد. روز همبستگی و اتحاد همه ستمدیده گان در سراسر دنیا. روزی که خارج از مرز، ملیت ، جنسیت ، نژاد؛ این «ارمغان» های جامعه طبقاتی، همه کارگران را برای یک زندگی دیگر، زندگی به دور از ستم و استثمار در کنار هم قرار می دهد.
در شرایطی روز جهانی کارگر فرا می رسد که بحران سرمایه داری جهانی خصوصا در دوره پاندمی کرونا، تشدید یافته و حاصل آن چیزی جز بیکاری ده میلیون کارگر خصوصا کارگران زن نیست. به خواندن ادامه دهید

به پیشواز اول می روز جهانی کارگران

sk-afgسازمان سوسیالیست‌های کارگری افغانستان
بیراهۀ «صلح» و موقعیت طبقۀ کارگر
در آستانۀ اول ماه می روز جهانی همبسته‌گی طبقۀ کارگر، سرمایه‌داری همچنان در اشکال و ابعاد گوناگون از بشریت قربانی گرفته جنگ، فقر و مصائب بی‌شمار دیگری را بر آن‌ها تحمیل نموده است. شکاف های طبقاتی به عریان‌ترین شکل، وسعت یافته و بیش از پیش در حال گسترش است. نظام کاپیتالیستی در بخش وسیعی از کشورهای جهان فقر و محنت هولناکی را بر اکثریت عظیمی از بشریت تحمیل نموده و زنده‌گی میلیون‌ها انسان کارگر و فرودست را به ورطۀ تباهی کشانیده است؛ این در حالی است که بورژوازی و صاحبان سرمایه از قِبَل استثمار وحشیانه و به نیستی کشیدن طبقۀ کارگر و اقشار فرودست و محروم به سودهای نجومی و غیر قابل تصوری دست یافته اند.  به خواندن ادامه دهید

فراخوان به تظاهرات اول ماه مه انقلابی

dn_may-day-300x388-1کمیته‌ی همبستگی با مبارزات کارگران و زحمتکشان در ایران – فرانکفورت

برای ابراز همبستگی با طبقه‌ی کارگر جهانی، از مزدبگیران چین گرفته تا زحمتکشان فرانسه در مبارزه علیه سرمایه‌داری، برای همبستگی با مبارزه‌ی کارگران در ایران علیه رژیم سرمایه و سرکوب، از هفت‌تپه گرفته تا اعتراضات سراسری معلمان و بازنشستگان، کمیته‌ی همبستگی با مبارزات کارگران و زحمتکشان در ایران – فرانکفورت همه را به شرکت در تظاهرات اول ماه مه انقلابی فرا می‌خواند.


فرانکفورت  Alte Oper  ساعت ۱۸ روز اول ماه مه ۲۰۲۱

به خواندن ادامه دهید

در آستانه اول ماه مه روز جهانی کارگر، مزد بگیران ‌و کارگران ایران با فقر روز افزون، بیکاری و تورم … گفتگو با کامران ساختمانگر

 گفتگوی صدای نو در سیدنی با کامران ساختمانگر، کارگر بخش ساختمانی و عضو انجمن کارگران ساختمانی سنندج

در آستانه اول ماه مه روز جهانی کارگر، مزد بگیران ‌و کارگران ایران با فقر روز افزون، بیکاری و تورم افسار گسیخته روبرو‌ هستند. افزایش فوری دستمزد متناسب با سطح تورم از خواسته های عاجل آنهاست. از سویی دیگر شیوع وحشتناک بیماری کرونا مردم را با معضل مرگ و زندگی روبرو ساخته است. با این حال مبارزات و اعتراضات کارگران و مزد بگیران در حال گسترش است. اولویت‌ها و‌چالشهای طبقه کارگر ایران چیست؟

سخنان اسماعیل بخشی را بیاد آوریم و اقدام کنیم!

mazrazمازيار رازى
به مناسبت فرا رسیدن اول ماه مه  ۱۴۰۰: سخنی با کارگران هفت تپه 
کارگران شریف و مبارز هفت تپه

در آستانهٔ اول ماه مه ۱۴۰۰، دست شما  کارگران عزیز  و خانواده  هایتان را  که زیر بیشترین فشارهای مالی، جسمانی و  روحی به مبارزه علیه سرمایه داری ادامه  داده، به گرمی می فشاریم! مبارزه شما کارگران هفت تپه فصل نوینی در مبارزات اخیر کارگری گشوده که درس های بسیاری برای سایر کارگران در راستای تدارک برای به حاکمیت رسیدن کارگران،  به ارمغان آورده  است. به خواندن ادامه دهید

قطعنامه تشکل های مستقل کارگران، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان، زنان

qatnameh

قطعنامه تشکل های مستقل کارگران، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان، زنان و مراکز کارگری به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر – سال ۱۴۰۰

امسال ما کارگران و معلمان و بازنشستگان و همه حقوق بگیران زحمتکش در حالی به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر، کیفر خواست خود را در برابر ستمگران قرار میدهیم که مرگ و وحشت ناشی از ویروس کرونا و مصائب بی شمار و لاینحل اقتصادی و معیشتی و نبود کوچکترین روزنه ای برای بهبود شرایط موجود و بی تفاوتی حکومتگران در برابر این وضعیت جهنمی، چنان سایه خود را بر بالای سر هست و نیست میلیونها انسان در سراسر کشور گسترانیده است که برای ما کارگران و معلمان و بازنشستگان و دیگر توده های زحمتکش و رنج دیده مردم ایران چاره ای جز در هم شکستن این وضعیت به نیروی متحد و سراسری اعتراضات مان باقی نگذاشته است. به خواندن ادامه دهید

 خجسته باد اول ماه مه

Fedayanmبیانیه سازمان فدائیان(اقلیت) به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر
روز اعلام کیفرخواست طبقه کارگر علیه تمام نظم سرمایه‌داری

رفقای کارگر!
اول ماه مه روز اتحاد و همبستگی بین‌المللی کارگران فرارسیده است. در اول ماه مه، پرچم‌های سرخ کارگری در اقصا نقاط جهان به اهتزاز در‌می‌آیند و ضرورت به گور سپردن نظم پوسیده سرمایه‌داری را که مدت‌هاست دوران آن به سر آمده، یادآوری می‌کنند. گرچه پاندومی مرگ‌بار کرونا برای دومین سال پیاپی موانعی جدی بر سر راه حضور گسترده کارگران در خیابان و تظاهرات و راه‌پیمایی به وجود آورده است، اما میلیون‌ها کارگر در سراسر جهان چرخ‌های تولید را متوقف می‌سازند، با شور و حرارت به استقبال اول ماه مه می‌روند و در اشکال و شیوه‌های گوناگون، اراده واحد خود برای براندازی نظم سرمایه‌داری و استقرار سوسیالیسم را به نمایش می‌گذارند. به خواندن ادامه دهید

زنده باد اول ماه مه

nahadhaنهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور

امروز اول ماه مه است، روز جهانی کارگر، روز همبستگی بین المللی کارگران، آغاز سال نو کارگری، جشن کارگران …، جشن؟

جشنی که در آن میلیون­ها کارگر در زیر خط فقر زندگی می­کنند!

جشنی که کارگر کوچکترین حق و دخالتی در تعیین نرخ فروش کالایش (کار) را ندارد و صاحبان سرمایه برایش حداقل دستمزد را تعیین می­کنند! به خواندن ادامه دهید

تراکت شماره 2 : بمناسبت اول ماه مه(11اردیبهشت400)

1may-2

 اول ماه مه نمایش اتحاد جهانی کارگران در مقابل سرمایه داران وقدرت سیاسی آنان است . دراین روز فرخنده طبقه کارگر با پیش کشیدن شعارها و مطالبات و خواستهای اقتصادی و سیاسی از طرف خود، توده های مردم را به مبارزه با نظام سرمایه داری دعوت میکند.

دراول ماه مه امسال خواستار

واکسیناسیون فوری و رایگان  تمام اهالی کشور

افزایش دستمزدها با توافق نمایندگان واقعی کارگران !

 تامین اجتماعی همه شمول و بیمه بیکاری همه کارگران شاغل و بیکار در شهر و روستاها !

لغو فوری  قانون قراردادهای موقت و استخدام رسمی کارگران قراردادی !

توقف اخراجها و بازگشت همه اخراج شده گان به سرکارهای شان !

برابری حقوق زن و مرد و رفع ستم جنسی و جنسیتی در تمامی عرصه های کار و زندگی

پرداخت کمک مسکن استاندارد و متناسب با درآمد خانوار و سطح اجاره بها !

کمک اولاد در حد تامین مخارج آنها

لغو کار کودکان و ایجاد امکانات تحصیلی و تفریحی برای آنها  !

آزادی زندانیان سیاسی  آزادی مطبوعات و تشکلات صنفی و سیاسی! 

زنده باد اول ماه مه روز جهانی کارگر

زنده باد اتحاد وهمبستگی کارگران سراسر جهان

زنده باد سوسیالیسم

بیانیه مشترک ٢۶ نهاد چپ و دموکراتیک بمناسبت اول ماه مه

dn_may-day-300x388-1گرامی  باد اول ماه مه، روز همبستگی بین المللی کارگران جهان !
اول ماه مه، روز همبستگی کارگران همه کشورها و سالروز  سرکوب خونین کارگران شیکاگو در سال ۱۸۸۶ فرارسید. روزی که کارگران و نیروهای پیشرو ضد سرمایه داری در تمام کشورها به خیابان می آیند تا نیروی جهانی خود را به نمایش بگذارند. در ایران، چون برخی دیگر از رژیم های دیکتاتوری و ضد کارگری، برگزاری مراسم اول ماه مه ممنوع است و رژیم اسلامی این روز را بعنوان روز کارگر به رسمیت نمی شناسد. به خواندن ادامه دهید

خجسته باد اول ماه مه روز نمایش اتحاد کارگران سراسر جهان

توفانحزب کارایران(توفان)

            گرتودوروزی ندهی تن به کار       یکسره نابود شود روزگار

طبقه کارگر بیش ازصدوسی سال است که درسراسر جهان، اول ماه مه این روزتاریخی را، گرامی می­دارد. تظاهرات کارگران شیکاگو دراول ماه مه سال ۱۸۸۶ توسط پلیس سرمایه به خاک وخون کشیده شده ولی خاطره­ نبرداین کارگران محونگشته واول ماه مه به جلوه ­ای ازهمبستگی  بین المللی پرولتاریا درسراسرجهان بدل گردید. دراین مدت سرمایه­ داری جهانی کوشش بسیار کرد تا این روز را از میان بردارد، زیرا هراس سرمایه­ داری ازاتحاد و همبستگی و تشکل پرولتاریاست. آنجا که این دسیسه با مقاومت کارگران روبرو شد، براین روز، روز کار نام نهاد و با این عمل وحشت خود را از نام کارگر عیان ساخت. به خواندن ادامه دهید

بیانیه مشترک پانزده تشکل کارگران، بازنشستگان، زنان و معلمان ایران

dn_may-day-300x388-1گرامی باد “اول ماه مه” (یازده اردیبهشت)، روز همبستگی بین‌المللی کارگران جهان!
امسال هم در حالی به استقبال “اول ماه مه” روز همبستگی بین‌المللی طبقه‌ی کارگر می‌رویم که بحران جهانی سلامت، زندگی کارگران را تحت‌الشعاع قرار داده است.
واگیری جهانی کرونا (کوید-۱۹) همراه با بحران اقتصادی، کارگران و مزدبگیران و کسبه خرد را در تنگنا قرار داده است. در ایران بر اثر بی‌قابلیتی و ناکارآمدی حاکمیت و دولت، این وضعیت وخیم‌تر از گذشته و هر جای دیگری شده است.

به خواندن ادامه دهید

زنده باد اول ماه مه روز اتحاد وهم صدایی جهانی طبقه ی کارگر و مزدبگیران

dn_may-day-300x388-1علی برومند

رهایی ما کارگران و مزدبگیران فقط بدست خودمان ممکن است، رهایی ما زمانی امکان پذیر است که کار مزدی از بین رفته باشد.

این روز بعنوان روز صف آرایی و بیان مطالبات متحدانه و سراسری طبقه ی کارگرومزدبگیران سراسر جهان در مقابل سرمایه داری جهانی است. تاریخ مبارزه ی طبقاتی نشان می دهد، که این روز به سادگی بدست نیامده است، ما برای این روز که اکنون هویتی جهانی پیدا کرده است، شهدا، مجروحین، زندانی و تبعیدی های زیادی را در مبارزه با سیستم سرمایه داری جهانی داده ایم. به خواندن ادامه دهید

روز جهانی کارگر را گرامی بداریم!

IMG_20210426_112759_238کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی
در آستانه روز جهانی کارگر خواستار آزادی بی قید و شرط کارگران زندانی و تمام زندانیان سیاسی باشیم!
در حالی به استقبال روز جهانی کارگر میرویم که جامعه پس از بیش از یکسال بدنبال فریبکاری، دروغگوئی و شانه بالا انداختن رژیم اسلامی، با فاجعه عظیم و هولناکی روبروست. ویروس کرونا جامعه ایران را مانند کشورهای زیادی از دنیا به تعطیلی کشانده است. اما در ایران تفاوت با سراسر دنیا بر سر فریب و عدم مسئولیت در قبال جان میلیونها انسان و نان سفره بخش وسیعی از مردم است. قشری که نود و نه درصد جامعه را تشکیل میدهد.

به خواندن ادامه دهید

گرامی باد روز جهانی کارگر!

چريکهاى-فداييچریک‌های فدایی خلق ایران

امسال کارگران در شرایطی به پیشواز روز جهانی خود (اول ماه مه) می‌روند که بحران سر تا پای نظام استثمارگرانه سرمایه‌داری را فرا گرفته است. این یک بحران ساختاری‌ست که به دلیل اپیدمی کرونا ابعاد وسیع‌تر و شدیدتری به خود گرفته است. اپیدمی کرونا در همه جهان، سودپرستی سرمایه‌داران و بی لیاقتی‌شان در کنترل این بیماری را آشکار ساخته است. بر اثر این اپیدمی، برخی از بزرگ‌ترین رشته‌های فعالیت اقتصادی هم‌چون هتل‌داری و توریسم و هم‌چنین شرکت‌های هواپیمایی و رستوران‌دارها کلا محدود و یا متوقف شدند. روشن است که در همه جا دولت‌ها به کمک صاحبان این رشته‌ها و سرمایه‌داران متضرر شده شتافتند اما از کمک واقعی و یا اساسا هر گونه کمکی به کارگران و کسانی که شغل خود را از دست داده بودند سر باز زدند. به خواندن ادامه دهید

به پیشواز اول می! ضامن پیروزی مبارزه طبقاتی کارگران، ایجاد تشکل و اتحاد است!

ismolodاسماعیل مولودی
حال ۱۳۲ سال از برسمیت شناختن اول می بعنوان روز جهانی طبقه کارگر میگذرد. ولی ما هنوز در ابتدای راهی هستیم که بدان اعتقاد داریم و بدون پیام اول می نمیتوانیم بر دشمن طبقاتی خود فایق آییم. پیام اول می این است، بدون تشکل و اتحاد طبقاتی پیروزی بر سرمایه و نظامش ممکن نیست. این پیام روز جهانی کارگر در اول می است. روز اول می روزی است که کارگران اتحاد خودرا برای نابودی جامعه سرمایه داری به نمایش میگذارند. اول می و هویت وجودیش ، تلاش و اتحاد برای ایجاد دنیایی عاری از استثمار انسان از انسان است. بهمین خاطر بنیانگذاران اول می در اول می ۱۸۸۶ میلادی چهل هزار کارگر مبارز از بخشهای مختلف برای کم کردن ساعات کار به ۸ ساعت در شیکاگو متحدانه تظاهرات کردند. به خواندن ادامه دهید

تاریخچه جنبش کارگری ایران به مناسبت روز جهانی کارگر

farideabdiفریده عبدی : اولین جنبشهای کارگری در ایران، اعتصاب کارگران سه کارگاه دباغی  تبریز برای تحقق خواست های صنفی خود بود که در 28  ماه اکتبر1908 آغاز شد. این کارگران تعدادشان 165 نفر بود وپس از سه روز اعتصاب آنها با موفقیتی نسبی به پایان رسید.کارگران توانستند به سه خواسته مهم مانند افزایش دستمزد، عدم استفاده از ا عتصاب شکنان به هنگام اعتصاب کارگران و عدماخراج کارگران به علت شرکت در اعتصابات دست پیدا کنند.    به خواندن ادامه دهید

 مرگ بر توهمات رفرمیستی – زنده باد مبارزات طبقاتی انقلابی!

dn_may-day-300x388-1 اول ماه مه، نوشتاری است از رزا لوکزامبورگ به مناسبت اول ماه مه 1913، یک سال پیش از شعله ور شدن جنگ جهانی نخست (1914) . این نوشتار به گونه ای انقلابی و شگفت انگیز پیش بینی و تحلیل رخدادهای آینده و بیانگر نگرانی ها و خود ویژگیهای بالنده ترین رهبری انقلابی  همچون روزا لوکزامبورگ را به نمایش می گذارد. و از سوی دیگر تحلیلی است که به نگرش های تحقیرآمیز و توهمات همکاری طبقاتی برخی رهبران سیاسی برخورد می کند و نیز ماهیت دوران امپریالیسم را به نمایش می گذارد و ​​آژیر خطر جنگی است که به موقع به صدا در می آورد.

ترجمه: مرضیه نظری

به خواندن ادامه دهید

به استقبال اول ماه مه روز جهانی کارگر برویم

index-2سندیکای کارگران شرکت واحد

پیام اول ماه می حدود صد سال پیش در ایران نیز منعکس شد و کارگران ایران سال‌ها این روز را جشن گرفته و این روز به سنت مبارزه برای خواست‌های برحق کارگران، معلمان، دانشجویان، روشنفکران، بازنشستگان، زنان و تمامی مزدبگیران زحمتکش، تبدیل گشته است. به خواندن ادامه دهید

طبقە کارگر و اول ماە مە(بخش اول)

حسن-رحمان-پناه: اول ماه مه ، روز اتحاد بین المللی و رزم مشترک طبقە کارگر در جهان است. در این روز در گوشە و کنار جهان، دو جبهەِ متضادِ کار و سرمایه از هر زمانی بیشتر صف طبقاتی خود را به نمایش می گذارند. در این روز، در صف کار و انسانیت، نژاد، مذهب، ملیت، زبان، پرچم و تفاوت جنسیتی به کنار نهاده می شوند. رنگ پوست و چشم، خارجی بودن و بومی بودن، مرد یا زن بودن، هیچکدام نه تحقیر و نه برتری محسوب نمی شوند. صف انسانیت همراه با پرچم های سرخ و مشت های گرە کردە و با شعار  وحدت آفرینِ “کارگران جهان متحد شوید” کە چراغ راهنمای کارگران آگاە و کمونیست ها در نبرد طبقاتی برای آزادی و رهایی است، رژه می روند. به خواندن ادامه دهید

اول ماه مه نماد مبارزه کارگران، روز همبستگی جهانی طبقه کارگر علیه استثمار، ستم و سلطه را گرامی میداریم 

راه-کارگرسازمان راه کارگر
اول ماه مه فرصتی است که اعتراض روزمره کارگران در خیابانها و محل های کاری فریاد میشود. اول ماه مه مناسبتی است که کارگران و تمامی زحمتکشان خیابانها و میدانها را در اختیار گیرند و خواست و مطالبات خود را فریاد زنند، روز اعلام کیفرخواست طبقه کارگر علیه نظام سرمایه داری،  روز اعلام اتحاد و همبستگی پیرامون راه حل کارگری و سوسیالیستی برای نجات بشریت از رنج و درد و بیماری و مصائب نظام سرمایه داری است، روزی است که کارگران با یادآوری مبارزات هم طبقه ای هایشان در سراسر جهان پیرامون مبارزات خویش، دستآوردها، نقاط ضعف و قوت آن به ارزیابی بنشینند. به خواندن ادامه دهید

اعلام کیفرخواست علیه حکومت مذهبی سرمایه در اول ماه مه

عباس-منصورانعباس منصوران : حکومت باندها، همچنان جنایت می باراند. دستگاه فرمانروایی سرمایه داری حاکم، با سلاح تروریسم دولتی، افزون بر ۴۰ سال مداوم بر سر و روی جامعه، یکریز سَمّ مرگ می پاشاند. ارابه های مرگ، در واپسین جولان های مرگبار خویش، همچنان دروگر جان های عزیزانمان هستند. جهان به نظاره ایستاده است، آنگاه که خود به نظاره ایستاده ایم. و ما همچنان شمارِ جانباخته گانمان را شماره می کنیم. مقاومت پاسیو، جز پاسیفیسم و دل افسردگی نمی آورد. با دستهای خالی، فریاد می زنیم، جدا جدا و پراکنده فریاد می زنیم: «ما دیگه رای نمی دیم، از بس دروغ شنیدیم»! با چاشنی الله اکبر و گاهی عکس نفرتبار رهبر اسلام، دردی را درمان نمی بخشد. روزان و شبان فریاد زنان سپری می شوند با پیشتازی زنان فریاد، در خیابان ها که با دستان تهی از سلاح، در برابر سلاح آدمکشان تهی از هرگونه خوی زندگی که سینه سپر ساخته اند. تراژدی حاکم، فریاد سرزنش به جهانی است تهی از ارزش های انسانی و اشباع از خود بیگانه گی.     به خواندن ادامه دهید